Legeskibet besøger Nivå


Besøgsrapport for Nivå


SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC


Legeskibet besøger Nivå der er en del af projekt Gang i Fredensborg, som er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Partnerskabet har til formål at få flere af kommunens borgere til at bevæge sig mere og bidrage til øget brug af kommunens grønne områder. Der udvikles i den forbindelse løbende aktivitetstilbud i krydsfeltet mellem natur og motion, hvor fokus er sundhedsfremme, livskvalitet og den gode oplevelse. Målet er at skabe et eksperimentarium af udemiljøer – både bynært og i skoven – som gør at børn og voksne får lyst til at bevæge sig mere, og udnytte de mange flotte grønne områder som findes i kommunen.

Gang i Fredensborg vil sætte fokus på Nivå som havneby. Legeskibet kommer i den forbindelse til Nivå havn, hvor vi sætter kulissen og stiller nysgerrigheden for hvordan havneområdet kan udnyttes til leg og bevægelse.


PROGRAM

Legeskibet tilbyder aktiviteter på Nivå havn fra torsdag den 23 juni til og med søndag den 26 juni.

Onsdag den 22 juni
• Kl. 9-14.30 – Skoletilbud
• Kl. 15.00-17.00 – Kom og leg, der er åbent for alle
Torsdag den 23 juni
• Kl. 9-14.30 – Skoletilbud
• Kl. 18.00-21.00 -Sankt Hans, der er åbent for alle
Fredag den 24 juni
• Kl. 9-12.00 – Skoleafslutning med leg
• Kl. 13.00 – 16.00 Visionssejlads – Lukket arrangement
• Kl. 15.00-17.00 – Kom og leg, der er åbent for alle
Lørdag den 25 juni
• Kl. 10.00 – 17.00 Legeskibet Play holder åbent for alle
Søndag den 26 juni
• Kl. 09.00 – 13.00 Aspirantkursus – Lukket arrangement
• Kl. 10.00-15.00 – Kom og leg, der er åbent for alle

Der er kan forekomme ændringer i programmet blandet andet med opvisninger, kunstneriske eller faglige indlæg og livemusik om aftenen.

Nivå havn

Nivås’ motivation for at lege

Vi er rigtigt glade for at det lykkedes Legeskibet at finde plads til at komme forbi Nivå lige i år, fordi skibets tilstedeværelse og aktiviteter vil være med til at synliggøre og styrke nogle af de initiativer og muligheder som netop nu ligger i støbeskeen for Nivå Havn og Strandpark.

Overordnet bliver Fredensborg kommunes nye strategi for kommunens bysamfund og landområder vedtaget med udgangen af april, efter en lang proces med borgerinddragelse og høring. Målet er at skabe en langsigtet og bæredygtig udvikling på grundlag af de særlige kvaliteter og muligheder hvert bysamfund rummer.

For Nivå er en af anbefalingerne at havn og strandpark sættes i spil i forhold til at udvikle stedets fleksible arealer til rekreation og aktiviteter som rækker udover de traditionelle sejladsaktiviteter, især med tanke på børn, unge og børnefamilier.

Anne-Lene Haarklou Hansen
– Projektleder Gang i Fredensborg


Links


Del dine oplevelser og bidrage med erfaringer eller gode idéer vedrørende byudvikling og bevægelseskultur i din by.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2019 - LEGESKIBET