Legeskibet besøger Helsingør20160529_8172
Visionssejlads Helsingør
Legeskibet og skoletilbud i Kulturhavnen, Helsingør

20160529_8141
20160529_8345
20160529_8364

Legeskibet sætter landgang i Helsingør den 28 maj til den 4 juni.

Helsingør er en kulturby kendt for Kronborg, Shakespeares Hamlet og Øresundstolden. Byen har traditioner indenfor søfart og Helsingør Skibsværft, der i dag er bygget om til Kulturværftet og står som omdrejningspunkt for byen. Kulturværftet er byens kulturhuset med koncerter, teater, hovedbibliotek, udstillinger og et værftsmuseum. Kulturværftet er en del af Helsingør kulturhavn som også omfatter M/S Museet for Søfart og Kronborg.

Helsingør har fokus på fysisk aktivitet og leg hos byens borgere og besøgende. Den 10.000 m2 store multipark MP:H danner ramme for en række uorganiserede idrætsaktiviteter med street basket, fodbold, bowls og streetskating, parkouranlæg samt legeområder. Projektet er udsprunget af lokale ildsjæle herunder skatere, pædagoger og institutionsledere.

Legeskibet ser frem til at udbrede leg og oplevelser blandt byens borgere og besøgende på kajen ved Helsingør kulturhavn.


PROGRAM

Legeskibet tilbyder aktiviteter ved Helsingør Kulturværft fra lørdag den 28 maj til og med lørdag den 4 juni.

Lørdag den 28 maj
• Kl. 10.00-16.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Søndag den 29 maj
• Kl. 11.00-17.00 Store Havnedag og Legeskibet play
Mandag den 30 maj
• Kl. 09.00-14.30 Skoletilbud
• Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Tirsdag den 31 maj
• Kl. 09.00-14.30 Skoletilbud
• Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Onsdag den 1 juni
• Kl. 09.00-14.30 Skoletilbud
• Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Torsdag den 2 juni
• Kl. 09.00 til ca. 13.00 Aspirantkursus – Lukket arrangement
• Kl. 15.00-17.00 Visionssejlads – Lukket arrangement
Fredag den 3 juni
• Kl. 09.00-14.30 Skoletilbud
• Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Lørdag den 2 juni
• Kl. 10.00-16.00 Kom og leg, der er åbent for alle

Der er kan forekomme ændringer i programmet blandet andet med opvisninger, kunstneriske eller faglige indlæg og livemusik om aftenen.

Helsingør havn

Helsingørs’ motivation for at lege

I Helsingør Kommune er udviklingen af det maritime rekreative rum og lege- og bevægelseskulturen en vigtig indsats. Legeskibets besøg varer en uge og sætter spot på legen her og nu. Det er vi rigtig glade for. Men det samarbejde, der er opstået siden det første besøg i 2015, rækker langt ud over det fysiske sommerbesøg. Sammen med Legeskibet er vi fx i gang med at etablere aktiviteter og initiativer der ansporer børn, unge og voksne i alle aldre til at mødes igennem leg og bevægelse i det offentlige rum. Vi har fx inviteret alle kommunens 6. klasser til ”Leg på Kulturhavnen” i september 2016 og museernes ”Sundtoldsmarkedet” får i august 2017 særlig fokus på leg.

I forbindelse med Legeskibets besøg afholder Helsingør Kommune søndag d. 29. maj 2016 ”Store Legedag” på Kulturhavnen og ”Vild med vand Festival” i Nordhavnen. Udover Legeskibets aktiviteter vil der være musik og indvielse af et række SmåSpil og sjove legeruter på Kulturhavnen.

Ida Wettendorff –Børnekulturkonsulent, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab


Arbejdsspørgsmål under visionssejlads i Helsingør

  1. Hvilke forandringer skal der til for at få vand og land bedre integreret, så det blå byrum bliver et mere levende aktiv for borgere og besøgende?
  2. Hvordan skaber vi flere fælles rum, der invitere til leg og bevægelse og til fællesskaber på tværs af alder, kultur og interesser osv. Hvad med bevægelse i det centrale byrum – Axeltorv og Simon Spies plads?
  3. Hvordan engagerer vi ungdomskulturen og sikre brugen af aktivitetsområderne?

Links og presse


Del dine oplevelser og bidrag med erfaringer eller gode idéer i forhold til byudvikling i din by.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2019 - LEGESKIBET