Glade børn lærer bedre

Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden fortsætter samarbejdet efter Legeskibet og søsætter LEVENDE LEGEKULTUR – en fem-årig indsats, der sætter fokus på læringsmiljø, social trivsel og dannelse.

Levende Legekultur skal skabe bedre læringsmiljø og social trivsel for børn og unge uanset baggrund. Indsatsen skal styrke legekulturen i langsigtede samarbejder med fem kommuner i Danmark. Formålet er at motivere, implementere og forankre en levende legekultur og dermed styrke den fysisk aktive leg som væsentligt fokusområde for daginstitutioner, folkeskoler, lokalområder samt politikere og administration.

Levende Legekultur betyder bedre læringsmiljø, bedre inklusion, bedre relationer og dermed bedre social trivsel for både elever og lærere i folkeskolen. Levende Legekultur giver flere fællesskaber og mere aktivitet i lokalområdet – mere tillid og højere livskvalitet.

Det er disse erfaringer, der ligger til grund for det nye store samarbejde mellem Gerlev Center for Leg & Bevægelse og Lauritzen Fonden.

”Leg gør os nysgerrige, kreative og robuste. Leg former og danner os og er en forudsætning for, at vi som mennesker og dermed samfund udvikler os. Derfor glæder det os, at vi med indsatsen Levende Legekultur nu får mulighed for at arbejde videre med Legeskibets vision om at udbrede legekultur, og at vi herigennem får stillet skarpt på legens betydning for børn og unges sociale og kulturelle dannelseudtaler Jens Ditlev Lauritzen, formand for Lauritzen Fonden.

Videreudvikling af Legeskibet
Levende Legekultur er en videreudvikling af projektsamarbejdet Legeskibet, der siden 2015 har sejlet Danmark tyndt og formidlet legekultur til 56 forskellige værtsbyer. Erfaring og viden om legekultur skal nu forankres i fem samarbejdskommuner og udvalgte lokalområder.

Levende Legekultur er en helhedsindsats, som indebærer en lang række aktiviteter, kompetenceløft og undervisningstilbud på tværs af daginstitutioner, folkeskoler og lokalmiljø. Det konkrete indhold er udviklet på Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse, men tilpasses i samarbejde mellem pædagogisk personale, forældre, børn, unge og forskere.

”Jeg har den største forventning til det nye samarbejde med Lauritzen Fonden. De mange positive resultater, der er skabt i kraft af vores enestående projekt – LEGESKIBET – har givet os en klar opfattelse af, at en intens indsats for Levende Legekultur i få kommuner og over en længere periode vil understøtte både trivsel og læringsmiljø i de involverede institutioner” siger Finn Berggren, forstander på Gerlev Idrætshøjskole.

Rasmus E. Casper, udviklingschef, fortsætter: ”En af Danmarks vigtigste legeforskere – Jørn Møller – siger: MED LEG SKAL LAND BYGGES! Jørn Møller henviser til legens dannende egenskaber og til, at mennesker gennem livlig leg med hinanden udvikler samfundssind og bliver til de bedste versioner af sig selv. Det er sådan set den grundlæggende idé bag Levende Legekultur.”

 Fakta:

  • Lauritzen Fonden har bevilliget 12,6 mio. kr. til ”Levende Legekultur” i fem udvalgte kommuner fra 2019 til 2023.
  • Der er tilknyttet et stort forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet med henblik på at tilvejebringe og formidle viden om, hvad der kendetegner en levende legekultur og hvordan den kan understøtte arbejdet med læringsmiljø og social trivsel.
  • Gerlev Center for Leg & Bevægelse er Gerlev Idrætshøjskoles projekt- og formidlingsafdeling og samtidig europæisk udviklingscenter for leg og legeudvikling ved den globale idrætsorganisation TAFISA.
  • Gerlev Center for Leg & Bevægelse arbejder med formidling af legekultur med fokus på gamle og nye idrætslege samt med udvikling af de bedst mulige rammer for fælles aktiv leg.
  • Levende Legekultur er en videreudvikling af Legeskibet, der gennem fire sommersæsoner og 84 besøg har samarbejdet med 56 forskellige byer og inspireret ca. 150.000 mennesker – herunder en lang række lokalpolitikere og et væld af folkeskoleelever i alle aldre.
  • Legeskibet besøger også de kommende samarbejdskommuner en gang årligt og markerer dermed indsatsen og sikrer bred forankring af legekulturen.

Kontaktoplysninger:

Gerlev Idrætshøjskole/Gerlev Center for Leg & Bevægelse
Rasmus E. Casper, udviklingschef, tlf. 21632048, Rasmus@gerlev.dk, www.legeskibet.dk

Lauritzen Fonden
Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet, tlf. 33968041, kam@lauritzenfonden.com
Maj Faurholm, ansvarlig for kommunikation, tlf. 33968423, mfu@lauritzenfonden.com

 

SHARE IT:

Trackbacks for this post

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>