SAMSUNG CSC

Legeskibet på Folkemødet

mød legeskibet på folkemødet – alle dage ved ydermolen i allinge havn


Legeskibet er et fem-årigt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som præsenterer en aktiv kultur for leg og bevægelse i de danske havnebyer. Det er et sejlende dannelsesprojekt, hvor leg, bevægelse, viden og kultur skaber dialog og interaktion.

Legeskibet formidler leg og bevægelsesglæde og tilbyder “Leg på kaj” for alle. Tungt læsset med fantastisk legeudstyr, spillestand og friske legematroser, inspirerer legeskibet til leg og bevægelsesglæde i det blå byrum.

Allinge på Bornholm sætter en levende og åben rammen for Folkemødet, og Legeskibet vil udover leg på kaj invitere til debat, samtaler og aftensejladser om leg og bevægelse samt by- og havneudvikling.

program


Torsdag den 16. juni
• Kl. 15.00-19.00 Leg på kaj
Spil og legeaktiviteter for alle (plads G19)
• Kl. 15.30-16.45 Panelsamtale Leg og bevægelse i folkeskolen
Panelsamtale på Legeskibet (plads H6)
• Kl. 17.45-19.45 Visionssejlads med Legeskibet Lilla Dan. To timers aftensejlads om byudvikling, leg og bevægelse.
Tilmeld visionssejlads torsdag her
NB! Deltagelse skal bekræftes af Legeskibet

Fredag den 17. juni
• Kl. 10.00-19.00 Leg på kaj
Spil og legeaktiviteter for alle (plads G19)
• Kl. 12.00-13.15 Panelsamtale Visionær by- og havneudvikling
Panelsamtale på Legeskibet (Plads H6)
• Kl. 17.45 -19.45 Visionssejlads med Legeskibet Lilla Dan. To timers aftensejlads om fysisk aktivitet og sundhed.
Tilmeld visionssejlads fredag her
NB! Deltagelse skal bekræftes af Legeskibet

Lørdag den 18. juni
• Kl. 10.00-19.00 Leg på kaj
Spil og legeaktiviteter for alle (plads G19)
• Kl. 17.45-19.45 Visionssejlads med Legeskibet Lilla Dan. To timers aftensejlads om byudvikling, leg og bevægelse.
Tilmeld visionssejlads lørdag her
NB! Deltagelse skal bekræftes af Legeskibet

Søndag den 19. juni
• Kl. 10.00-14.00 Leg på kaj for alle (plads G19)
• Kl. 10.30-11.30 “MED LEG SKAL LAND BYGGES”
Legeskibets store legearrangement foran hovedscenen på Cirkuspladsen

Der er kan forekomme ændringer i programmet blandet andet med opvisninger, kunstneriske eller faglige indlæg og livemusik om aftenen.

Fælleslege hver hele time fra kl. 12.00 – undtaget når der er partiledertaler.

Legeskibet ligger på plads H6 - Leg på kaj foregår på plads G19

Legeskibet ligger på plads H6 lige ved nærpolitistationen.
Se det officielle kort her.


Legeskibets dage under Folkemødet


Legeskibet tyvstartede, i samarbejde med Gerlev Legepark, Folkemødet med et legearrangement for Alternativet i anledning af Uffe Elbæks fødselsdag. Både politikere, medarbejder og frivillig fra Alternativet havde fundet deres indre legebarn frem og kastede sig hovedkulds ind i legens univers. Billederne taler vist for sig selv.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Legeskibet lå centralt i hjertet af Folkemødet. Alle nysgerrige kunne komme forbi til leg og en uformel samtale om Legeskibets formål og dets mission for de danske havne, leg og bevægelse. Vores gode naboer fra politistationen kunne selvfølgelig ikke lade vær med at lege med. Udover fællesleg kunne besøgende prøve kræfter med folkemødespil og deltage under workshop i akroyoga eller parkour. Havnen udgjorde en perfekt ramme for Legeskibet og de fysiske udfoldelser. Vi fik blandt andet sat vores aftryk ved at gå linen ud over Allinge havn.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
IMG_4170

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

På Folkemødets åbningsdag afholdt Legeskibet panelsamtale om leg og bevægelse i folkeskolen. Der blev stillet spørgsmål om, hvad der skal til for at udfolde skolereformens potentiale for en aktiv bevægelseskultur blandt skoleelever. I panelet var der bred enighed om, at leg og bevægelse styrker børns motivation og indlæring i folkeskolen. Der blev dog stillet spørgsmålstegn ved, hvordan leg og bevægelse bedst faciliteres og hvad der skal til for at få mest ud af bevægelsesparagraffen. Deruodver diskuterede panelet, om de danske skolelærere er rustet til at varetage 45 min. daglig bevægelse for eleverne og hvilke former for bevægelse kan være med til at understøtte bedre læring?

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Legeskibet satte sejl på åbningsdagen med en folkemødesejlads, hvor Lilla Dan på en smuk aften sejlede ud af Allinge havn til stor beundring for besøgende på Folkemødet. Under sejladsen legede vi os igennem evolutionsteorien og deltagerne fik indblik i projekt, Legeskib. Sten Knuth, borgermester fra Slagelse kommune, var med ombord og holdte oplæg om kommunens tilgang til fysisk aktivitet.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Legeskibet afholdt om fredagen panelsamtale om havne- og byudvikling med fokus på fremtiden for de danske havnearealer. Samtalerne gik på hvordan de gamle maritime arealer skal prioriteres for at give størst værdi for byerne og deres borgere. Henrik Møller, formand for Kultur- og turismeudvalget i Helsingør kommune, kom blandt andet med et eksempel på, hvordan Helsingør har udviklet det gamle skibsværft til et kulturhus med tilhørende kulturhavn, der åbner op for de maritime områder med plads til rekreative områder til gavn for byens borgere og besøgende.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Senere på dagen inviterede Legeskibet, i samarbejde med WHO, interesserede ombord på Lilla Dan til en intim og uformel samtale om fysisk aktivitet på tværs af de europæiske lande. Som hovedperson havde Legeskibet inviteret director dr. Joao Breda, der er nøglepersonen bag WHO strategi for fysisk aktivitet for den europæiske region 2015-2016. Aften gik med introduktion til og dialog om WHOs strategi.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

kontakt legeskibet på folkemødet


Rasmus E. Casper
Projektleder, Legeskibet

Tlf. 21632048
rasmus@gerlev.dk

Projektkoordinator Mathilde Brandstrup

Mathilde Brandstrup
Projektmedarbejder, Legeskibet

Tlf. 21638736
mathilde@gerlev.dk

Finn protræt

Finn Berggren
Forstander, Gerlev Idrætshøjskole

Tlf. 40519762
finnberggren@gerlev.dk

Lauritzen Fonden

Kamilla Søgaard
Kommunikationsansvarlig, Lauritzen Fonden

Tlf. 33968041
kam@lauritzenfonden.com

Johanne fra Have

Johanne Asingh
PA for Christian Have,
Have Kommunikation

Tlf. 27205542
johanne@have.dk

legeskibets panelsamtaler på folkemødet


panelsamtale om leg og bevægelse i folkeskolen

Torsdag den 16. Juni kl. 15.30 – 16.45 på Legeskibet Lilla Dan (H6)

Efter snart to år med Folkeskolereformen er der fortsat delte meninger om prioriteringerne når det kommer til faglig undervisning versus skemalagt leg og bevægelse. Hvad skal der til for at udfolde reformens potentiale for en aktiv bevægelseskultur blandt danske skoleelever med deraf følgende forbedret trivsel, kreativitet og indlæring?

Med udgangspunkt i den seneste forskning på området ønsker Legeskibet, Gerlev Idrætshøjskole, i samarbejde med Dansk Skoleidræt at sætte fokus på skolereformens bevægelsesparagraf og samtidig rejse debatten om, hvad der skal til for at vi kan få en seriøs legende folkeskole til glæde for såvel lærere som elever og forældre.

Panel:

Niels Grinderslev, generalsekretær i Dansk Skoleidræt 

Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune

Thomas Skovgaard, centerleder ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 

Annette Wilhelmsen, medlem af DGIs hovedbestyrelse

Niels Lykke Lynnerup, medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse

Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre

Samtalens moderator er Christian Have, indehaver og kreativ direktør i Have Kommunikation

Invitation til panelsamtale om leg og bevægelse i folkeskolen

panelsamtale om visionær by- og havneudvikling

Fredag den 17. juni kl. 12.00 – 13.15 på Legeskibet Lilla Dan (H6)

Overalt i Danmark – og i resten af verden – sker der i disse år en stigende privatisering af byernes offentlige rum. Dette gælder i høj grad for danske havnearealer. Spørgsmålet er, om havnebyernes gamle maritime erhvervsarealer skal sælges til højstbydende med henblik på kærkommen indtjening her og nu, eller om man fra politisk hold kan prioritere en transformation i retning af mere åbne og fællesskabsstyrkende kulturområder?

Med udgangspunkt i erfaringer fra projekt Legeskibet og samarbejde med snart 50 danske havnebyer, ønsker Gerlev Idrætshøjskole at sætte fokus på udvikling af og muligheder for denne type byrum og samtidig rejse debatten om, hvad vi vil med de gamle maritime erhvervsarealer.

Panel:

Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden

Jakob Jensen, havnechef i Bornholms Regionskommune

Henrik Møller, formand for Kultur- og turismeudvalget i Helsingør Kommune

Merete Ettrup, bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet og forretningsfører i Træskibs Sammenslutningen

Rasmus Casper, projektleder på Legeskibet

Samtalens moderator er Christian Have, indehaver og kreativ direktør i Have Kommunikation

Invitation til panelsamtale om visionær havnebyudvikling

visionssejladser med legeskibet på folkemødet


visionssejlads – byudvikling, leg og bevægelse

Torsdag den 16. Juni kl. 17.45 – 19.45 med Legeskibet Lilla Dan (H6)

Med udgangspunkt i erfaringer fra projekt Legeskibet og samarbejde med snart 50 danske havnebyer, ønsker Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden at sætte fokus på byudvikling, som motiverer leg, bevægelse, kreativitet og fællesskab.

Sejladsen er målrettet lokalpolitikere, embedsfolk, konsulenter, ildsjæle, projektmagere, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, foreningsledere med flere.

På denne sejlads deltager desuden borgmester Sten Knuth, Slagelse Kommune, med et oplæg om kommunens tilgang til fysisk aktivitet og sundhed.

Der er plads til 40 gæster ombord, og de fordeles efter først-til-mølle. Det er gratis at deltage i sejladsen – bare husk kr. 100,- til forplejning undervejs inkl. drikkevarer, kaffe og kage. Der kan betales med Mobilepay ombord.

tilmeld her

NB! Deltagelse skal bekræftes af Legeskibet.

visionssejlads – fysisk aktivitet og sundhed

Fredag den 17. Juni kl. 17.45 – 19.45 med Legeskibet Lilla Dan (H6)

I samarbejde med WHO inviterer Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden til aftensejlads om fysisk aktivitet og sundhed. Sejladsen er målrettet sundhedsorganisationer, lokalpolitikere, konsulenter, ildsjæle, projektmagere, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsledere.

We invite you to join a visionary talk about Physical Activity, Health and Life Quality during the evening sailing experience with playship Lilla Dan.

Introduction by Director Dr. Joao Breda, WHO European Headquarter, Copenhagen.

Dr. Joao Breda is the key architect behind the outstanding paper: “Physical Activity Strategy for the WHO European Region 2015-2016”. The vision behind this strategy is to motivate and inspire governments in Europe to work with stakeholders across sectors, levels and countries to provide all citizens access to have better and longer lives owing to a lifestyle that incorporates regular physical activity.

Der er plads til 40 gæster ombord, og de fordeles efter først-til-mølle. Det er gratis at deltage i sejladsen – bare husk kr. 100,- til forplejning undervejs inkl. drikkevarer, kaffe og kage. Der kan betales med Mobilepay ombord.

tilmeld her

NB! Deltagelse skal bekræftes af Legeskibet.

visionssejlads – byudvikling, leg og bevægelse

Lørdag den 18. Juni kl. 17.45 – 19.45 med Legeskibet Lilla Dan (H6)

Med udgangspunkt i erfaringer fra projekt Legeskibet og samarbejde med snart 50 danske havnebyer, ønsker Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden at sætte fokus på byudvikling, som motiverer leg, bevægelse, kreativitet og fællesskab.

Sejladsen er målrettet lokalpolitikere, embedsfolk, konsulenter, ildsjæle, projektmagere, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, foreningsledere med flere.

Der er plads til 40 gæster ombord, og de fordeles efter først-til-mølle. Det er gratis at deltage i sejladsen – bare husk kr. 100,- til forplejning undervejs inkl. drikkevarer, kaffe og kage. Der kan betales med Mobilepay ombord.

tilmeld her

NB! Deltagelse skal bekræftes af Legeskibet.

legeskibets store legebegivenhed på folkemødet


med leg skal land bygges

Søndag den 19. Juni kl. 10.30 til 11.30 foran hovedscenen på Cirkuspladsen

Legeskibets store legearrangement på Folkemødet – alle er velkomne, og partierne inviteres til at stille med minimum to deltagere hver.

Legeskibet og Gerlev Idrætshøjskole inviterer til leg for fællesskab, kreativitet, glæde og sundhed. Det handler ikke om at vinde, men om at suspendere virkeligheden for en stund og lade legen udfolde sit dannende potentiale, idet modsætninger mødes og bevæges.

Med udgangspunkt i fire årtiers forskning i leg og bevægelseskultur i samarbejde med SDU ønsker Legeskibet, Gerlev Idrætshøjskole og Legepark at illustrere sammenhængen mellem leg, bevægelse, kreativitet og fællesskab.

Alle politiske partier og grupperinger inviteres til at deltage sammen med alle NGOer, projekter, institutioner og andre deltagere på Folkemødet. Legen styres af Legeskibets legeinstruktører, legematroserne, i samarbejde med senior konsulenter fra Gerlev Legepark med mere end 20 års erfaring i leg og teambuilding.

Medbring bare godt humør og åbne sind! Ingen udstilles, men alle udfordres på evnen til at more sig og indgå i positive, aktive og kreative fællesskaber.

Links


© 2019 - LEGESKIBET