Design, Leg & Ungeinddragelse


Legeskibet arbejder med børne- og ungeinddragelse i forbindelse med udvikling af områder ved og omkring byens havn. Børn og unge er de primære brugere af lege- og aktivitetsområder i byens rum og dermed uundværlige i udviklingsprocessen.

Vi gør de unge bevidste om det danske nærdemokrati samt mulighed for at engagere sig og påvirke beslutningstagerne, og ved at inddrage de unge borgere sikrer vi, at målgruppen rammes bedst muligt, og det er en stor ressource for byerne og deres fremtidig udvikling.

Under kurset stimuleres kreativitet, idéudvikling og fællesskab gennem en designproces med leg i fokus. De unge arbejder med udvikling eller nytænkning af af byrumsområder, som udpeges af kommunen og byens beslutningstagere, der allerede er under forandring eller som i fremtiden har potentiale til at være et aktivt område på tværs af generationer.

Idéer, meninger og prototyper videreformidles til politikkere og andre interessenter fra byens Kommune.


Den kollektive indsats

Hos Legeskibet er den kollektive indsats og fællesskab nøglen til bedre ungeinddragelse.

Vi bruger legen til at bringe de unge tættere på hinanden. Gennem leg udvider vi de unges verden, så de for en stund glemmer sig selv til fordel for fællesskab.

Legen holdes således i gang gennem en kollektiv indsats, der handler om at gøre den sjovere, vildere og mere kreativ. Det er denne kollektive energi der skal bidrage til engagement og ansvar for egen by.

Vinterrapport fra Legeskibet

Fra idé til prototype

Vi sætter rammen og giver de unge et indblik i, hvordan andre unge i fællesskab har haft held med at påvirke beslutningstagere.

Deltagerne får oplæg om idrættens udvikling og hvorfor det er vigtigt at inddrage dem i udvikling eller nytænkning af fremtidige aktivitetsområder.

 

De unge bliver guidet gennem en designproces, hvor de idéudvikler enkeltvis såvel som sammen, de præsenterer, videreudvikler og argumenterer for deres idéer. De bygger endvidere modeller samt præsenterer deres endelige idé over for andre unge og beslutningstagere i værtsbyen.

 

 

Læs mere om Legeskibets kursus i Design & Leg

Design & Leg Planché -kopi
© 2019 - LEGESKIBET