Aktiviteter


Legeskibet er udtryk for en ny tilgang til formidlingen af leg og fysisk aktivitet og vil have tilbud til alle aldersgrupper – skræddersyet til den enkelte havneby. Skibet lægger til i en uge eller to ad gangen, og uddannede legematroser fra Gerlev Legepark skaber aktiviteter på kajen i samspil med havneområdets begivenheder, byens foreningsliv, virksomheder, institutioner og øvrige engagerede borgere.


Leg på kaj

I hverdagene vil Legeskibet have åbent for alle mellem 15.00 og 17.00.

Konkret præsenterer Legeskibet en lang række aktiviteter tilknyttet en større installation på kajen med to specielt indrettede 20-fods containere:

  • Maritimt inspirerede fælleslege og fællesdans iscenesat af Legematroserne
  • Sjov og udfordrende klatre- og aktivitetsrute rundt på hele installationen
  • Undervisning og demonstration af parkour på Legeskibets store parkourstativ
  • Bouldering i Legeskibets specielt indrettede legecontainer
  • Sømands-CrossFit-udstyr til træning på alle niveauer
  • Bevægelseslege på blødt underlag for de mindste
  • Kaste- og kamplege for de lidt større
  • Mindst ti forskellige gamle og nye bordspil

Skoletilbud

Legeskibet tilbyder undervisning i leg og bevægelse. Forløbet er som udgangspunkt tilrettelagt som klasseundervisning for to klasser ad gangen i tre dobbeltlektioner på alle hverdage. Det vil sige, at op til 6 skoleklasser kan besøge Legeskibet om dagen.

Undervisningen henvender sig primært til elever på mellemtrinnet, og tager udgangspunkt i praktisk leg og bevægelsesglæde, men indeholder også elementer af mindfulness, kreativitets- og samarbejdsøvelser samt inspirerende indlæg omkring børneborgerinddragelse i byudviklingsprocesser.

Læs mere om Legeskibets Legeskibets Skolemateriale 2017

SAMSUNG CSC

Legematros aspirantkursus

Legeskibet tilbyder et hel-dags aspirantkursus for op til 32 mellemskoleelever udvalgt på tværs af værtsbyens skoler. Eleverne bliver klædt på til at blive vaskeægte legematroser, og de får som mission at udbrede leg og bevægelse på deres skoler for de yngre elever.

Læs mere om Legeskibets Aspirantkursus

SAMSUNG CSC

Design & Leg

Legeskibet arbejder med børneinddragelse i forbindelse med visionær havnebyudvikling. Børn og unge er de primære brugere af lege- og aktivitetsområder i byens rum og dermed uundværlige i udviklingsprocessen. Under kurset stimuleres kreativitet, idéudvikling og fællesskab gennem leg som både er mål og middel i designforløbet. Designprocessen tager udgangspunkt i en virkelighedsnær opgave i forhold til udvikling af byrum som motiverer leg og bevægelse.

Læs mere om Legeskibets Design & Leg

 

Design & Leg i Dragør

Legeskibet Play

Legeskibets Store Legedag byder på masser af lege og aktiviteter for alle aldre. Dagen arrangeres i samarbejde med værtsbyens borgere og byder på leg, workshops, opvisninger, kunstneriske eller faglige indlæg samt musikarrangement med lokale bands.

Legeskibet Play starter typisk kl. 10.00.

Legeskibet besøger DGI Landsstævne

Skattekiste til værtsby

Legeskibet ønsker at præge fremtidige muligheder for leg og bevægelse i værtsbyerne. Derfor har vi fra 2016 et helt unikt tilbud om et undervisningsforløb for enten skolelærere, pædagoger eller foreningsledere. Undervisningsforløbet er et todageskursus, der varetages af erfarne undervisere fra Gerlev Legepark. Den første undervisningsdag foregår, mens Legeskibet ligger til kaj i byen – den anden er et opfølgende kursus senere på året.

Læs mere om Legeskibets Skattekistekursus

Skattekistekursus i Horsens

Uddannede legematroser fra Gerlev

Legeskibets undervisning udføres af legematroserne, som er uddannede legeinstruktører fra Gerlev Idrætshøjskoles speciale: ”Leg og bevægelseskultur”. Undervisningen roses overalt, og især bemærker idrætslærere ofte, hvordan legematroserne formår at få selv de mest teenageramte til at engagere sig i aktiviteterne.

Uddannede legematroser fra Gerlev legepark sætter gang i leg
© 2019 - LEGESKIBET