Vinterrapport fra Legeskibet - Visionssejlads Dragør 2017

Legeskibet sejler videre som en del af Levende Legekultur


Legeskibet er et fem-årigt projekt samarbejde mellem Gerlev Center for Leg & Bevægelse og Lauritzen Fonden, som præsenterer en aktiv kultur for leg og bevægelse i de danske havnebyer. Det er et sejlende dannelsesprojekt, hvor leg, bevægelse, viden og kultur skaber dialog og interaktion.

Læs bogen om Legeskibet

Fra 2015 til 2018 sejlede Legeskibet fire lange togter og besøgte i alt 56 forskellige havnebyer 90 gange med tre af Danmarks smukkeste skonnerter. Dette er historien om et enestående projektsamarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskolen og Lauritzen Fonden, fortalt gennem en række nedslag, interviews og vigtige pointer fra en lang færd for leg, fællesskab og dannelse.

Læs hele bogen her

 

Visionssejladser om byudvikling

Legeskibets signaturaktivitet – visionssejladsen – udgør en attraktiv mulighed for at samle interessenter på tværs af byen i forhold til aktuelle udfordringer, udviklingsplaner og byudvikling på havnearealerne. Visionssejladserne skaber en særdeles positiv ramme omkring ofte forholdsvis komplekse processer, og de kan derfor bruges strategisk af havnebyerne.

Samtidig er det værdifuldt, at Legeskibet får indblik i den aktuelle udvikling landet rundt, idet Legeskibets rapport, som distribueres til alle værtskommuner, på den måde kvalificeres i forhold til at præsentere både dyrt købte erfaringer og helt friske best-practice scenarier for havnebyudvikling i Danmark.

Læs mere om visionssejladser og byudvikling med Legeskibet

 

Fokus på børne- og ungeinddragelse

Legeskibets skoletilbud udgør en kerneydelse og består af et 1,5 times intensivt forløb, sammensat af undervisning i fantastiske fælleslege, rundvisning på Legeskibet, fri leg og et indlæg om børneborgerinddragelse med gode eksempler på aktivitetsområder skabt på initiativ af børn.

Seks skoleklasser besøger Legeskibet på alle hverdage – omkring 150 børn om dagen. En dag om ugen uddanner vi en gruppe udvalgte elever til at sætte gang i leg for de yngre elever på deres skole. Derudover afholder vi kursus i Design, Leg og Ungeinddragelse for det fælles elevråd samt ungeråd. De unge kommer igennem et kreativt procesforløb, der også inkluderer en visionssejlads. De unges visionerne formidles altid videre på visionssejladsen for byens voksne.

Læs mere om skoletilbud og Legeskibets kursus Design & Leg

 

Legeskibet gennemfører 4 store sommertogter fra 2015 til 2018. Målet er, at Legeskibet skal inspirere til en forandring af Danmarks blå byrum, som rummer et vigtigt, uudnyttet bevægelseskulturelt potentiale. Det er på én gang et kulturskib, et skib for fysisk aktivitet i bred forstand og et skib for leg, fællesskab og dannelse.

Nyheder fra Legeskibet


Sammen i Bevægelse – Et samarbejde med DR, DGI, DIF m.fl.
Legeskibets sommertogt i 2021 er et samarbejde mellem DR – Danmarks Radio, DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt, Dansk Firmaidrætsforbund og Gerlev under temaet “Sammen i...

Continue reading →

Mød Legeskibet i seks danske havnebyer på sommertogtet 2021
Legeskibet stævner ud på sommertogt i samarbejde med DR under temaet ”Sammen i bevægelse”. Kom og oplev timevis af leg, sjov og bevægelse, når Legeskibet...

Continue reading →

Legeskibet giver børn og unge ordet på Folkemødet 2020
Folkemødet på Bornholm lancerer i år en ny Børne- & Ungescene, hvor børn og unge får en tydelig stemme i den demokratiske debat. Børne- og...

Continue reading →

Legeskibet er ladet med oplevelser og bevægelsesglæde. Det er på én gang et kulturskib, et skib for fysisk aktivitet i bred forstand og et skib for leg, fællesskab og dannelse.

Igennem fem år vil Legeskibet sejle rundt til de danske havnebyer for at revitalisere legen i de blå byrum. Legeskibet besøgte i 2017 i alt 20 havne – se sejlplan
http://legeskibet.dk/sejlplan-2017/

Følg med her på siden og tilmeld dig nyhedsbrevet. Så er du sikker på at få seneste nyt om Legeskibets togter rundt i Danmark.


Legeskibet er på
Facebook


fb-like

Partnere


”Legeskibet er et fantastisk projekt! Leg er en ofte overset faktor i vores kultur. Gerlev Legepark bygger på en veldokumenteret idé om, at fysisk aktiv leg og bevægelse er helt afgørende elementer i relation til udvikling af sundhed, motorik, integration, sammenhængskraft og ved sociale udfordringer. Vi har udviklet Legeskibet for, at endnu flere danskere kan opleve glæden ved leg, og tanken er, at aktiviteterne ændrer sig fra havn til havn alt efter byernes behov og ønsker. Legeskibet skal forankres lokalt og skabe langtidseffekt, og derfor er det et væsentligt element i projektet, at der samarbejdes tæt med lokale aktører og organisationer.”


Finn Berggren, forstander


gerlev

”For Lauritzen Fonden faldt det helt naturligt at blive samarbejdspartner på Legeskibet. I Gerlev Idrætshøjskoles tilgang til leg, bevægelse og motion ligger et potentiale, vi mener kan være medvirkende til at afhjælpe nogle af de udfordringer i samfundet, vi som fond arbejder for at finde løsninger på: Legen som katalysator for sundhed, velvære, dannelse og kultur. Derudover udnytter vi et historisk og kulturelt frirum i byen, der ikke har været fokus på længe, nemlig havneområderne. Så for os går det hånd i hånd. Et kulturelt projekt med socialt og maritimt fokus, kunne ikke lægge sig tættere op af Lauritzen Fondens målsætning.”


Jens Ditlev Lauritzen, formand


Lauritzen Fonden

Øvrige projektpartnere© 2019 - LEGESKIBET