Visionssejlads


Legeskibets langsigtede arbejde omkring forandring af Danmarks blå byrum tager afsæt i visionssejladser og maritim play-building – team-building aktiviteter fra Gerlev Legepark kombineret med det bedste fra Danmarks maritime kulturhistorie. Visionssejladserne skal skabe en positiv ramme for udviklingsprocesser i forhold til en fælles fremtid, vision og strategi for havnebyerne.

En visionssejlads inkluderer typisk:

  • Sejlads for fulde sejl
  • Introduktion til Legeskibets vision og mission
  • Fælles debat om havnebyens strategi
  • Mulighed for oplæg ved en af deltagerne
  • Mulighed for efterfølgende workshop 

Besætningssammensætning

Deltagerne på disse sejlture med Legeskibet leger med metaforen om i fællesskab at sætte et skib i søen og udstikke en kurs, idet de rent faktisk sejler skibet og introduceres til det maritime univers. Undervejs dyrkes søfartsnationens dyder – eventyret, ekspeditionerne og det visionære udsyn.

Besætningerne sammensættes på tværs af byens foreninger, virksomheder, institutioner, forvaltninger og almindeligt engagerede borgere, og de skaber i fællesskab visioner for de blå byrum. Det er disse idéer, som med tiden udvikles til konkrete udviklingsprojekter – støttet og styrket af Legeskibets opfølgende indsats i vinterhalvåret.

DSC_0297
Legeskibet Lilla Dan i Københavns Havn september 2015
© 2019 - LEGESKIBET