FÅ BESØG AF
LEGESKIBET

KONTAKT OS I DAG

Vision og mission


Vision

Legeskibet udspringer af en vision om, at sundhed, kultur og fællesskab styrkes mærkbart i kraft af liv, leg og fysisk aktivitet i Danmarks blå rum. At søfartsnationens udsyn og rige kulturhistorie skal bringes i spil og inspirere til kreativitet og bevægelsesglæde for alle.

 

Mission

Legeskibets mission er at revitalisere de blå byrum i Danmark. Med en lang række aktiviteter både til lands og til vands vil Legeskibet stimulere bevægelsesglæde og fællesskabsdannelse for alle aldersgrupper og skabe en langtidseffekt i de danske havnebyer.

Finn Berggren (forstander for Gerlev Idrætshøjskole), Inge Grønvold (direktør for Lauritzen Fonden) & Jens Ditlev Lauritzen (formand for Lauritzen Fonden), 

© 2019 - LEGESKIBET