Vinterrapport fra Legeskibet 2017-18

Vinterrapport fra Legeskibet:
Legeskibet fokuserer på levende bevægelseskultur, medborgerskab og samskabelse – vi rundede desuden i 2017 100.000 besøgende   

Først skal der lyde et kæmpe TAK

Legeskibet besøgte i løbet af 2017 20 danske havnebyer, og i forbindelse med planlægning, koordination og afvikling af Legeskibets utallige aktiviteter i hver by har vi samarbejdet med en lang lang række fantastiske, engagerede, kompetente, effektive, positive og ikke mindst slet skjult legesyge ansatte i alle værtskommunerne. Det gælder alle fra havnemedarbejderne over lærerne og pædagogerne til skole-, idræts-, kultur-, fritids-, byplan- og medborgerskabskonsulenterne og ikke at forglemme cheferne, kommunaldirektørerne og lokalpolitikerne, som velvilligt deltager i Legeskibets mange udviklingsprocesser.

Kæmpe TAK til alle samarbejdspartnere i værtskommunerne landet rundt, og rigtig god fornøjelse med denne lille vinterrapport fra Legeskibet. Vi er for længst begyndt at glæde os til sæson 2018   😀

Vinterrapport fra Legeskibet

 

20 byer i 2017

Legeskibet besøgte i 2017 20 byer i alt: Fra Helsingør, Nordhavn og Dragør i Øst til Esbjerg og Hvide Sande i Vest. Fra Flensborg, Haderslev og Faaborg i Syd til Mariager Fjord, Aalborg og Kulturmødet på Mors i Nord – foruden alle byerne ind imellem – Kolding, Bogense, Næstved og Kulturhovedstad Aarhus m.fl.

Det er Legeskibets mission at revitalisere de blå byrum i Danmark. Først og fremmest ved dag ud og dag ind at illustrere det store potentiale for kultur, leg og fællesskab, der findes ved vandet i havnebyerne. Det sker i kraft af 6 daglige skoleforløb, forløb for SFO’er og andre institutioner, og ikke mindst når vi holder store Legedag sammen med alle de legekammerater, vi kan finde i byen.

Info_DK-sejlplan-2017

Legeskibet runder 100.000 besøgende i 2017 – og det er vi stolte af 🙂

236 skoleklasser, 45 SFO’er, i alt lige knap 7.000 elever, lærere og pædagoger primært fra folkeskolens mellemtrin har deltaget i Legeskibets legeforløb alene i 2017. Medregnet alle de besøgende uden for skoletiden er årets besøgstal lige godt 36.000, og det samlede besøgstal henover tre år med Legeskibet runder dermed 100.000 – 108.983 for at være helt præcis – som har deltaget mindst en time i en af vores mange aktiviteter.

Grundlæggende er formålet med Legeskibet at formidle en levende legekultur til så mange som muligt i hele landet. Det lykkes vi med, og det er vi faktisk stolte af: Vi begejstrer skoleelever med fysisk aktiv leg, som de tager med sig hjem på skolerne igen. Vi inspirerer lærere og pædagoger til at bruge legen som stærkt pædagogisk redskab i forhold til social dannelse, inklusion, fællesskab og kreativitet. Vi illustrerer effekten af at etablere byrum og begivenheder, som motiverer leg og aktive fællesskaber, og vi gennemfører utallige visionsprocesser for engagerede borgere, unge og lokalpolitikere med henblik på konkret handling. Sidst, men absolut størst, spreder vi glæde, smil og livskvalitet gennem god gammeldags fysisk aktiv leg for børn, unge, voksne og gamle.

Doktor “Leg” Jørn Møller sagde: Med Leg skal Land Bygges. Han henviste til legens dannende egenskaber og til, at mennesker gennem livlig leg med hinanden udvikler samfundssind og bliver til de bedste versioner af sig selv. Det tror vi på på Legeskibet.

Vinterrapport fra Legeskibet

 

Legeskibet er først og fremmest ladet med legematroser

Legeskibets mest værdifulde last består af legematroserne – sprudlende unge bevægelsesnørder og legeeksperter, som elsker at formidle trivsel, kreativitet og fællesskaber gennem levende legekultur. Når Legeskibet lægger til, myldrer de på kaj og står for aktiviteter fra morgen til aften. De bor og lever ombord, og det minder om højskole, men det foregår til gavn for alle de danske havnebyer, som beriges med grinende glade børn i bevægelse. Hiv Ohøj og hip hurra for legematroserne!

Vinterrapport fra Legeskibet

Legeskibets visionssejladser

Legeskibet inviterer altid til visionssejlads for en gruppe blandt byens bedste folk. På forhånd finder vi et emne, og så bruger vi alle de kneb vi kender for at skabe en højtflyvende proces, som genererer værdifulde visionære idéer til videre bearbejdning. Her to eksempler fra 2017 – Helsingør og Dragør:

Helsingør var en klassisk visionssejlads, som handlede om perspektiver vedr. et nyt stort havneprojekt, som vi på Gerlev har været med til at formulere. Her deltog afdelingschefer fra fire forskellige afdelinger i kommunen sammen med en lang række kulturformidlere og frivillige foruden Museet for Søfart og havnechefen, som begge var medarrangører.

Samarbejdet med Helsingør Kommune kulminerer i 2018 med “Historiske træskibsdage i Helsingør” – Træskibs Sammenslutningens pinsetræf, kapsejlads og konference om visionær havnebyudvikling. Dage i maj, hvor havnen skummer af liv og leg, visionære idéer og smukke gamle skibe. Alt sammen resultatet af flere års indsats i byen og tilbagevendende visionssejladser med Legeskibet.

Visionssejladsen i Dragør i 2017 var anderledes, idet den primært var for ansatte i kommunen og handlede om en aktuel forandringsproces fra traditionel embedsmand til “playmaker”, samarbejdspartner og legekammerat. Kommunaldirektør Kenneth Kristensen skrev efterfølgende på LinkedIn:

Onsdag var 20 medarbejdere fra Dragør Kommune og to unge fra Ungdomsrådet på “playmakersejlads” i strålende vejr. Formålet var at få idéer til, hvordan vi som ansatte bliver bedre til at være gode legekammerater. Dvs. gribe borgernes idéer, facilitere og skabe “fast tracks” i systemet – uanset om projektet er at skabe nye relationer mellem de unge, en festival eller noget tredje. Dejlig tur på søen og tak til Legeskibet for at være gode legekammerater og sætte idéerne i sving.

Kenneth Kristensen
Kommunaldirektør, Dragør Kommune

Find besøgsrapporter om bl.a. visionssejladser fra alle værtsbyer i 2017 her.

Visionssejlads Dragør 2017

Legeskibets metode er baseret på samskabelse

Samskabelse er en hjørnesten i Legeskibets grundlæggende arbejdsmetode. Samskabelse når program og tema udvikles i samarbejde med værtsbyerne, samskabelse når legematroserne inddrages i udviklingen af de bedste legeforløb for netop denne bys skoler, samskabelse med CISC(SDU) og Gerlev når der udvikles kurser og nye aktiviteter, og samskabelse med Lauritzen Fonden i forhold til at opnå synergieffekt ved at koordinere indsatsen i udvalgte byer – f.eks. Esbjerg i 2017.

Store Legedag Aalborg 2017

Legeforløb for mellemtrinselever er en kerneydelse

Legeforløbet på godt halvanden time består af ca. 50 min. faciliteret fælles leg foruden en levende fortælling om maritim kulturhistorie, livet ombord og Legeskibets bedste idéer. Hertil fri leg og lærerintroduktion. I 2017 har vi lagt vægt på, at skoleklasserne arbejder med leg som tema både før og efter besøget på Legeskibet med udgangspunkt i skolematerialet online, hvilket har hævet udbyttet for klasserne mærkbart. Målet er fortsat øget social trivsel, kreativitet og bedre læringsmiljøer for alle elever.

Design, Leg & Ungeinddragelse i Nordhavn

Design & Leg

Legeskibets nye store aktivitet fra 2017 hedder ”Design & Leg”. Heldagskurset for værtsbyens fælles elevråd, ungeråd eller andre grupper af engagerede unge bruger legen som ramme for en designproces om et emne, som eleverne i bedste fald selv har defineret. Udbyttet er stort, både i form af værdifulde idéer – som i øvrigt altid præsenteres for værtsbyens beslutningstagere på en efterfølgende visionssejlads – men især fordi de unge deltagere arbejder med en bevidsthed om, at de kan bidrage konkret til udviklingen i deres by. Denne bevidsthed er guld værd for værtsbyerne, både i relation til aktivt medborgerskab og i forhold til helt aktuelle strategier for bosætning.

Design&Leg Helsingør 2017

Legeskibet inspirerer reel forandring

Med visionssejladser, Design & Leg og legeaspirantkurser (hvor elever fra mellemtrinnet uddannes i selv at facilitere leg for indskolingen) foruden de daglige legeforløb og Legeskibets store Legedag mener vi på Legeskibet at have udviklet en form, som skaber reel forandring i værtsbyerne. Ikke nødvendigvis i form af fysiske installationer på havnearealer, men i lige så høj grad i kraft af trivsel, dannelse og samskabelse i bevægelse.

legeskibet.dk/min-by kan man i drop-down menuen finde video og besøgsrapporter. Her ligger guld til alle byer f.eks. i form af idékataloger fra dagene med Design & Leg. I Nordhavn, hvor elevrødder fra både Heibergskolen og Ingrid Jespersens Gymnasieskole arbejdede med visioner for 2150 – Københavns nyeste postnummer, som på sigt skal rumme 40.000 indbyggere – opstod blandt meget andet disse idéer (som By&Havn nu kigger nærmere på):

  • Plant et frugttræ pr. indbygger –tænk træerne ind i arkitekturen og gadebilledet. Det er vigtigt at træerne bidrager til lokal lokal fødevareproduktion
  • Alle bygninger i Nordhavn skal have solceller på taget – gerne i forskellige farver, hvor det er muligt at se et mønster eller billede fra luften
  • Etablér et kulturhus på en fremtrædende plads ude ved vandet med udsigt udover Øresund –med inspiration fra Dokk1 i Aarhus skal kulturhuset have et bibliotek, teatersal m.m.
  • Lav et stort sammenhængende biogasanlæg under hele bydelen til affaldssortering. Alle bygninger kan f.eks. forskellige skakter til sorteringen – affaldsskakt og genbrugsskakt m.m.
  • Husk et slumområde, som er med til at skabe liv og god stemning og en farverig, kreativ kultur…

Design og Leg Nordhavn 2017

Drømmeskibet på Museet for Søfart

Legeskibets erfaring efterspørges nu af både skoler og institutioner også uden for sejlsæsonen. F.eks. på Museet på Søfart i Helsingør, hvor Legeskibet har haft forprojektledelsen på den nye permanente indretning, leg og læringsuniverset ”Drømmeskibet” som skal stå klar til efterårsferien 2018 på baggrund af Legeskibets anbefalinger. Læs mere om Drømmeskibet her. Et andet eksempel er Esbjerg Kommune, som Legeskibet rådgiver i forbindelse med borger (og unge-) inddragelses processer i udviklingen af ude-kultur-arealer.

Projektrapport til "Drømmeskibet", M/S Søfart, Helsingør

 

Alt i alt ser vi på Legeskibet med stor forventning frem til den foreløbigt sidste sejlsæson i 2018 – og ikke mindst ser vi frem til arbejdet med at bringe erfaringerne videre ud i tid og rum. Visionen er, at langt flere af vores unge borgere føler sig sunde, værdsatte og som en del af stærke lokale fællesskaber hele landet rundt.

Rasmus E. Casper, Legeskibet, vinter 2018

 

Vinterrapport fra Legeskibet

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>