om legeskibet


Fakta om Legeskibet

Legeskibet er et samarbejde mellem Gerlev Legepark ved Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som har bevilget 16 mio. kr. til projektet. Formålet er at udvikle den særlige danske bevægelses- og legekultur, og projektet følges tæt af Syddansk Universitet, der vil sikre en løbende vidensopsamling og dokumentation af effekt.

Knap 4,5 mio. danskere bor i nærheden af en havn og vil kunne få glæde af Legeskibet. Det vil lægge til i de enkelte havnebyer i en uge eller to ad gangen,

og uddannede ”legematroser” fra Gerlev Legepark vil skabe skræddersyede aktiviteter på kajen i samspil med havneområdets beboere og byens øvrige borgere.

Legeskibet vil sejle rundt til Danmarks havnebyer i sommerhalvåret og vil i vinterperioden vende tilbage til de forskellige byer for at evaluere effekten af sommerens besøg i samarbejde med de respektive kommuner og øvrige interessenter.

Jens Ditlev Lauritzen (formand for Lauritzen Fonden), Finn Berggren (forstander for Gerlev Idrætshøjskole) & Inge Grønvold (direktør for Lauritzen Fonden)


Baggrund

Legeskibet bygger på viden og erfaringer fra Gerlev Legepark, som i 2014 blev udnævnt til europæisk center for leg og legeudvikling af den globale idrætsorganisation TAFISA.

Gerlev Legepark ved Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden har indgået et femårigt samarbejde omkring Legeskibet med henblik på udvikling af den særlige danske bevægelses- og legekultur.

Samarbejdet er det største i Danmark mellem en idrætshøj-skole og en fond, idet Lauritzen Fonden har bevilget 16 mio. kr. til projektet. Mere end 4 mio. danskere bor i nærheden af en havn og vil umiddelbart kunne få glæde af Legeskibet, når det igennem sine store sommertogter besøger en lang række danske havnebyer.


Konkrete mål

Det konkrete projektmål for Legeskibet er tredelt:

1.


At illustrere det kolossale potentiale for fællesskabsstyr-kende og sundhedsfremmende aktiviteter i Danmarks blå byrum.

2.


Via konceptet maritim play-building at facilitere opstart eller videreudvikling af processer som leder direkte til realisering af dette potentiale i kraft af engagerede netværk på tværs af havnebyernes interessenter.

3.


At støtte og styrke de igangsatte processer på baggrund af højt kvalificeret fagligt input både fra Gerlev Idrætshøjskole og Legepark og CISC, SDU samt eksterne konsulenter.


Opfølgning

Legeskibet besøger de danske havnebyer i sommerhalvåret, men i vinterperioden vender besætningen tilbage til byerne med henblik på evaluering, opfølgning og videreudvikling.

Legeskibet producerer og udsender efter sejlsæsonen delrapport med billeder og video til hver destination. Delrapporten indeholder skræddersyede elementer til en strategi for udvikling af de blå byrum – for eksempel:

  • Forslag til placering og udvikling af nye faciliteter
  • Forslag til digitale lag for øget aktivitet
  • Metoder til aktivering af ikke-bevægelsesaktive grupper
  • Idéer til partnerskaber og fundraising
© 2019 - LEGESKIBET