legeskibet besøger Nykøbing Falster

Fra den 1. september til den 8. september 2018


Nykøbing Falsters motivation for Legeskibets besøg

I Guldborgsund Kommune har vi en målsætning om at skabe gode muligheder for, at borgerne kan blive den bedste udgave af sig selv gennem hele livet. Vejen til læring, dannelse og et godt liv findes især ved at indgå i fællesskaber, hvor vi sætter os selv i spil, bruger vores ressourcer og udvikler og udvider vores fælles verden. I Guldborgsund Kommune glæder vi os til at få besøg af Legeskibet, fordi vi mener, at legen er vigtig, ikke mindst når vores børn og unge skal dannes til fremtiden. Legeskibet sætter fokus på havnen som rekreativt rum og en inspirerende ramme for fællesskab, leg og bevægelse, hvor både børnefamilier, skoler samt kommunens unge er inviteret med ombord.

I Guldborgsund Kommune tror vi på, at leg og dannelse hænger sammen. Gennem legen udfordres regler og det velkendte, og man bevæger sig ud i en større og ukendt verden. På ukendt grund har vi brug for hinanden, vi må hjælpe og respektere hinanden og skabe ny viden og nye erfaringer i fællesskab. Som Lars Geer Hammershøj, der forsker i legen som dannelsesproces, siger: ”I legen gør man sig erfaringer med at blive ét med de andre og hengive sig til samme stemning. I legen læser man sine venner og justerer egne behov med fællesskabets, en egenskab, der er unik i barnets videreudvikling og altid en læreproces, selv når du bliver voksen.” Hammershøj, 2013.

Legeskibets besøg i uge 36 tænkes sammen med Guldborgsund Kommunes nationale dannelseskonference, der finder sted i samme uge, torsdag den 6. september. Som afslutning på dannelseskonferencen inviteres politikere, ledere, oplægsholdere, lokale samarbejdspartnere samt andre interesserede deltagere fra konferencen med på legeskibets visionssejlads. Her skal deltagerne lege videre med metaforen om i fællesskab at sætte et skib i søen. Søfartsnationens traditionelle dyder i form af eventyret, ekspeditionerne og det visionære udsyn vil således være en inspirerende ramme om Guldborgsund Kommunes videre arbejde med dannelse.

Desuden inviteres kommunens unge til at deltage både i dannelseskonferencen og i legeskibets aktiviteter. Legeskibets arbejde med ungeinddragelse giver kommunens unge en mulighed for at arbejde med en virkelighedsnær opgave koblet til konkrete byrum i kommunen. Desuden inviteres de unge til at få en aktiv rolle på dannelseskonferencen og til at deltage i visionssejladsen.

Caroline Erritzøe, Kulturkoordinator, Kulturtjenesten


PROGRAM FOR NYKØBING FALSTER

Legeskibet tilbyder aktiviteter i Nykøbing Falster fra lørdag den 1. september til og med lørdag den 8. september.

Lørdag d. 1/9
Kl. 10.00-16.00 – Legeskibets Store Legedag
Fælleslege, workshops, god musik og leg for alle aldre.
Kl. 11.00-12.00 og 14.00-15.00 – Åbent skib på Skonnerten Halmø
Kort sagt et hav af aktiviteter for hele familien.

Søndag d. 2/9 
Kl. 10.00-16.00 – Kom og leg, der er åbent for alle
Fælleslege, workshops, god musik og leg for alle aldre.
Kl. 11.00-12.00 og 14.00-15.00 – Åbent skib på Skonnerten Halmø
Kort sagt et hav af aktiviteter for hele familien.

Mandag d. 3/9
Kl. 09.00-14.30 – Skolebesøg
Kl. 15.00-17.00 – Besøg af SFO’er, Klubber m.m.
Kl. 15.00-17.00 – Leg på kaj for alle 🙂
Kl. 15.30-16.30 – Åbent Legeskib Skonnerten Halmø

Tirsdag d. 4/9
Kl. 09.00-14.30 – Skolebesøg
Kl. 15.00-17.00 – Besøg af SFO’er, Klubber m.m.
Kl. 15.00-17.00 – Leg på kaj for alle 🙂
Kl. 15.30-16.30 – Åbent Legeskib Skonnerten Halmø

Onsdag d. 5/9
Kl. 09.00-14.00 – Design, Leg og Ungeinddragelse
Kl. 15.00-17.00 – Besøg af SFO’er, Klubber m.m.
Kl. 15.00-17.00 – Leg på kaj for alle 🙂
Kl. 15.30-16.30 – Åbent Legeskib Skonnerten Halmø

Torsdag d. 6/9
Kl. 09.00-13.00 – Legeskibets Aspirantkursus
Kl. 15.00-17.00 – Besøg af SFO’er, Klubber m.m.
Kl. 15.00-17.00 – Leg på kaj for alle 🙂
Kl. 16.00-18.00 – Visionssejlads i samarbejde med GuldborgSund Kommune
NB! Der er ikke åbent skib torsdag!

Fredag d. 7/9
Kl. 09.00-14.30 – Skolebesøg
Kl. 15.00-17.00 – Besøg af SFO’er, Klubber m.m.
Kl. 15.00-17.00 – Leg på kaj for alle 🙂
Kl. 15.30-16.30 – Åbent Legeskib Skonnerten Halmø

Lørdag d. 7/9
Kl. 10.00-14.00 – Legeskibet deltager i foreningernes-dag i midtbyen
Legeinstallationen på havnen er lukket, og der er ikke åbent skib lørdag!

Der er kan forekomme ændringer i programmet blandet andet med opvisninger, kunstneriske eller faglige indlæg og livemusik om aftenen.

Legeskibet besøger Nykøbing Falster

© 2019 - LEGESKIBET