Fire år med Legeskibet og formidling af levende legekultur

Konference om Legeskibet og levende legekultur

En forskningsbaseret evaluering

I rapporten præsenteres en analyse af, hvordan det er gået med det skib, der blev lastet med legematroser og legegrej og lagde til kaj i 56 forskellige havnebyer på Legeskibets fire sommertogter fra 2015-2018.

Evaluering af Legeskibet 


Invitation

Konference om Legeskibet og levende legekultur

Legeskibet har i løbet af fire sommersæsoner gennemført 90 besøg og samarbejdet med 56 forskellige byer samt inspireret ca. 150.000 mennesker til at lege meget mere – herunder en masse lokalpolitikere og et væld af folkeskoleelever i alle aldre.

Torsdag d. 23. maj 2019 holder Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse stor konference på Gerlev Idrætshøjskole om Legeskibet og levende legekultur på tværs af kommuner, havnebyer, institutioner og lokale fællesskaber.

Konferencen er for alle Legeskibets venner og samarbejdspartnere – havnebyer, kulturafdelinger, kontaktpersoner, skoler, lokalpolitikere, sponsorer, praktikere, forskere og unge – såvel som kommende venner med interesse for levende legekultur.

Tematik
Leg og dannelse
Levende legekultur og fællesskaber
Legekulturnetværk på tværs af danske kommuner

Moderator
Tania Dethlefsen, forstander, Gerlev

Tid og sted:
Torsdag den 23. maj kl 09.30 til 18.00
Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse

Pris og tilmelding:
Konferencen er fuldt finansieret, og der er intet deltagergebyr. Til gengæld er der et gebyr på 195 kr. ved no-show eller framelding senere end mandag den 20. maj.

Tilmeldingsfrist er fredag den 17. maj


Konference om Legeskibet og levende legekultur

Program

09.30 Registrering, croissant, kaffe og frugt
10.00 Velkomst v. Tania Dethlefsen, forstander, Gerlev
10.10 Hvorfor arbejde med leg i kommunen? v. Bjarne Ibsen, professor, CISC, SDU
10.30 Legeskibet del 1
v/Jens Ditlev Lauritzen, formand for Lauritzen Fonden
Rasmus E. Casper, legeadmiral
Mathilde Brandstrup, legeofficér & Peter Jørgensen, legematros
11.10 Legen er vejen! v. Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden
11.45 Panelsamtale om havnen som mødested – liv, leg, fællesskaber og byudvikling (Kalundborg, Svendborg, Holbæk)
12.30 Frokost
13.00 Legeskibet del 2
v/Lise Specht Petersen, legeforsker
Mathilde Brandstrup, legeofficér & Rasmus E. Casper, legeadmiral
13.40 Leg, kreativitet og dannelse v. Lars Geer Hammershøj, lektor, DPU, Aarhus Universitet
14.15 Panelsamtale om leg & ungdomskultur i kommunerne (Dragør, Esbjerg, Helsingør)
15.00 Kaffepause
15.25 Workshops (vælg en ved tilmelding)

  1. Leg i daginstitutioner v. Artur Stryjak, legekonsulent, Gerlev 
  2. Legekultur i folkeskolen v. Daniel Dios Osmann, legeinstruktør, Gerlev 
  3. Leg og ungeinddragelse i byudvikling v. Mathilde Brandstrup, legeofficer, Gerlev 
  4. Leg for handicappede v. Lars Hazelton, senior projektleder, Gerlev 
  5. Legekultur på havnen v. Rasmus E. Casper, legeadmiral, Gerlev 
  6. Legekultur i boligområder v. Mette Stryhn Hansen, projektmager, Gerlev

16.20 Glade børn lærer bedre v. Rasmus E. Casper, legeadmiral, Gerlev Center for Leg & Bevægelse
16.45 Jørn Møllers Legepris v/Tania Dethlefsen, forstander, Gerlev
17.00 Tak for i dag eller Tapas og vin

Legeskibet-rund
Gerlev Center for Leg og Bevægelse
Lauritzen Fonden


Oplæg og workshops

Hvorfor arbejde med leg i Kommunen?
Bjarne Ibsen, professor, CISC, SDU
Alle taler om, at vi skal fremme legen: I skolen, i børnenes fritid, i foreninger og organisationer og i kommunerne. Hvad ligger der bag denne interesse, hvordan kommer den til udtryk og hvad er det for en leg, man er interesseret i?

Legen er vejen (til at invitere til fællesskab)
Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden
Vores foreningsliv er stærkt og fedt – men rammer oftest kun halvdelen af befolkningen. Når idræt, kultur eller et aktivt udeliv skal have nye med, når fællesskaber skal udvides og nye fællesskaber skal opstå – er legen vejen. Et værtskab, en umiddelbarhed, en aktivitetsmæssig åbenhed har kæmpe potentialer og stiller store udfordringer til vores eksisterende fritidsliv. Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden, har arbejdet med åbne og især ungdomsrettede fællesskaber i hele sit arbejdsliv. Han har været aktiv i spillestedsmiljøer, festivaler og i dag med rammer og mødesteder for kultur, idræt og aktivt udeliv.

Leg, kreativitet og dannelse
Lars Geer Hammershøj, lektor, DPU, Aarhus Universitet
Dannelse handler om at blive menneske og legen er vigtig, fordi den er som skabt til dannelse. Alt for ofte kobles legen til det snævre læringsbegreb, hvor legen bliver opfattet som et middel til at udvikle bestemte færdigheder og kompetencer. Når børn leger, dannes de til mennesker ved at gøre erfaringer af at forholde sig kropsligt, socialt og fantasifuldt til verden. Barnet gør erfaringer af at være en anden og være sammen med andre på anderledes måder. Leg er samtidig børns måde at være kreative på, for i legen skaber børn anderledes universer at lege i ved at kombinere ting og forestillinger på nye og sjove måder. Det er derfor vigtigt at fremme legen for legens egen skyld, da den har barnets dannelse som sit formål. Legen er skabt til dannelse!

Glade børn lærer bedre
Rasmus E. Casper, legeadmiral, Gerlev Center for Leg & Bevægelse
Gerlev Center for Leg & Bevægelse og Lauritzen Fonden fortsætter samarbejdet efter Legeskibet og søsætter LEVENDE LEGEKULTUR – en fem-årig indsats, der sætter fokus på læringsmiljø, social trivsel og dannelse. Levende Legekultur skal skabe bedre læringsmiljø og social trivsel for børn og unge uanset baggrund. Indsatsen skal styrke legekulturen i langsigtede samarbejder med fem kommuner i Danmark. Formålet er at motivere, implementere og forankre en levende legekultur og dermed styrke den fysisk aktive leg som væsentligt fokusområde for daginstitutioner, folkeskoler, lokalområder samt politikere og administration.

 


Workshops

1. Leg i daginstitutioner v. Artur Stryjak, legekonsulent, Gerlev
Hvordan sikrer vi, at den gode gamle fysisk aktive, risikofyldte, fællesskabsorienterede, dannende leg fortsat er den helt centrale aktivitet i børns hverdag i daginstitutionerne? Det spørgsmål skal vi arbejde med i denne workshop, som tager udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed og muligheder. Artur Stryjak har udviklet forløbet og certificeringen “bevægelsesinstitution”, som er implementeret i en lang række daginstitutioner landet rundt. Bevægelsesinstitution er et udviklingsforløb, som har til formål at hjælpe institutioner med at skabe en bevægelseskultur, der understøtter fysisk aktiv leg og bevægelse, som en naturlig del af det daglig pædagogiske arbejde.
Læs mere om udviklingsforløbet her

2. Legekultur i folkeskolen v. Daniel Dios Osmann, underviser, Gerlev
En sund legekultur medvirker til et godt læringsmiljø, fordi glade børn lærer bedre, og både fysisk og social trivsel er i fokus i alle Gerlevs forløb for folkeskolen. Daniel underviser undervisere i formidling af legekultur. Det være sig Gerlevs legeinstruktører, Legeskibets legematroser og folkeskolelærere i hele landet. Tag med på workshop om legekultur i folkeskolen og diskutér muligheder og udfordringer på din(e) skole(r).
Læs mere Legeskibets skoleforløb her og aspirantforløb her

3. Leg og ungeinddragelse i byudvikling v. Mathilde Brandstrup, legeofficer, Gerlev
Hvordan sikres det gode ungeliv i kommunerne? En workshop om ungeinddragelse i forbindelse med kulturliv og visionær byudvikling. Hvordan skaber man de bedste rammer for ungeengagement? Børn og unge er ligeværdige brugere af kultur og by og dermed nødvendige i udviklingsprocessen. Legen fungerer både som mål og middel i Legeskibets arbejde med ungeinddragelse: Kreativitet, idéudvikling og fællesskab stimuleres gennem leg med henblik på udvikling af mere ungeskabt kultur.
Læs mere om design, leg og ungeinddragelse her

4. Leg for handicappede v. Lars Hazelton, senior projektleder, Gerlev
Denne workshop handler om leg som pædagogisk og socialt redskab til at fremme fysisk aktivitet og trivsel i hverdagslivet for mennesker med særlige behov. Metoden Handileg er for unge, voksne og ældre med udviklingshæmning, og er udviklet over flere år i samarbejde med TrygFonden. Handileg implementeres i disse år i seks kommuner fordelt i hele landet. På workshoppen skal vi udveksle erfaringer og perspektiver forbundet med leg i arbejdet med grupper med særlige behov – det kunne f.eks. også være borgere med fysiske handicap eller demensramte.
Læs mere om handileg her 

5. Legekultur på havnen v. Rasmus E. Casper, legeadmiral, Gerlev
Legeskibet har igennem fire år besøgt 56 havne 90 gange, og der er gennemført 55 visionssejladser – typisk med fokus på visionær (havne)byudvikling. I denne workshop skal vi beskæftige os med erfaringer landet rundt og havnen som rum for leg og fællesskab. Havnebyernes DNA findes i havnen, og det er når den autentiske fortælling bringes i spil, at rummet folder sig ud. Når by og havn bindes sammen – både strukturelt og kulturelt – genopstår havnen som som centrum for liv og identitet.
Læs mere om Legeskibets arbejde med havneudvikling her

6. Legekultur i boligområder v. Mette Stryhn Hansen, projektmager og konsulent, Gerlev
En workshop om legekultur som løftestang for udvikling af bolig(sociale) områder. Gerlev Center for Leg & Bevægelse samarbejder med bl.a. Slagelse, Roskilde og Køge kommuner i forbindelse med helhedsplaner for løft af boligområder. Gerlev byder ind med aktiviteter som inspirerer inkluderende fællesskaber på tværs af opdelte beboergrupper. Kan vi bringe legekulturen videre fra institutionerne og ud i boligområderne til glæde på tværs af generationer og kulturer?

Tania Dethlefsen
Bjarne Ibsen
Esben Danielsen
Lars Geer Hammershøj
Rasmus E. Casper

© 2019 - LEGESKIBET