Legeskibet besøger Køge


Legeskibets sommertogt 2016 starter i Køge fra den 5 til den 7 maj.

Køge har i disse år fokus på en større udviklingsplan kaldet “Køge Kyst”, hvor områderne Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden skal videreudvikles over de næste 20 år. Visionen er at skabe en attraktiv og bæredygtig bydel. Udover en plan for bebyggelse har “Køges Kyst” fokus på byens fremtidige karakter i forhold til bæredygtighed, dialog, erhvervsudvikling, kultur og byliv samt trafik og parkering.

Under overskrift “Liv før By” kommer byliv i Køge før byggeri, hvilket også har været en forudsætning for første etape af byudviklingsplanen for Køge. En stor del af Køges identitet findes i deres aktive kultur-, idræts- og foreningsliv og en forudsætning for Køges kyst er et veletableret samarbejde på tværs af byen og de lokale aktører.

Køge har særligt fokus på at “vende byens ansigt mod vandet” og skabe attraktioner ved Køges kyst-område for byens borgere og besøgende. Legeskibet vil i dagene mellem d. 5-7 maj være med til at skabe liv og oplevelser ved havnen for alle aldre.


PROGRAM

Legeskibet tilbyder aktiviteter på Køge havn fra torsdag den 5 maj til og med lørdag den 7 maj.

Torsdag den 5 maj
• Kl. 10.00 – 16.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Fredag den 6 maj
• Kl. 10.00 – 16.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Lørdag den 7 maj
• Kl. 11.00 – 17.00 Legeskibet Play holder åbent for alle
– Parkour-workshop
– Skateopvisning og -workshop
– Bygge-workshop
Søndag den 8 maj
• Kl. 10.00 – 15.00 Kom og leg, der er åbent for alle

Der er kan forekomme ændringer i programmet blandet andet med opvisninger, kunstneriske eller faglige indlæg og livemusik om aftenen.

Køge havn

Køges’ motivation for at lege

Visionen for det gamle industriområde omkring havnen og stationsområdet er skabe levende byområder med kreativ arkitektur og byggeri i høj kvalitet. Kulturen skal være drivkraft for udviklingen, og detailhandel og infrastruktur skal udvikles markant. Bæredygtighed i bredeste forstand skal være det bærende princip i alle niveauer i byudviklingen, og borgere og andre aktører skal inddrages aktivt i processen.

Området forvandles til en ny spændende blanding af arbejdspladser, boliger, butikker, kultur og grønne områder. Fremtidens Køge skal være en moderne og oplevelsesrig kystby. Et regionalt kraftcenter med aktivitet, liv og miljø for borgere og virksomheder – en by, der på helt nye måder vil tænke nyt og gammelt sammen.

Legeskibet samler børn, unge og voksne i leg, fællesskab og glæde og er medvirkende til at byrummet på havnen bliver synligt og aktivt.

Karina Hjort Feddersen – Idræts- og Fritidskonsulent


Links


IMG_0041
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Legeskibets besøg i Køge


Del dine oplevelser og bidrag med erfaringer eller gode idéer vedrørende byudvikling og bevægelseskultur i din by.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2019 - LEGESKIBET