shadow-m-bg

Design & Leg


Legeskibet arbejder med børne- og ungeinddragelse i forbindelse med udvikling af områder ved og omkring byens havn. Børn og unge er de primære brugere af lege- og aktivitetsområder i byens rum og dermed uundværlige i udviklingsprocessen.

Under kurset stimuleres kreativitet, idéudvikling og fællesskab gennem leg som både er mål og middel i designforløbet. Designprocessen tager udgangspunkt i en virkelighedsnær opgave i forhold til udvikling af byrum som motiverer leg og bevægelse.

Legeskibets tilbyder en designproces for unge i værtsbyen

Børne- og ungeinddragelse

Kurset tager udgangspunkt i en designproces med fokus på design, kreativitet og udvikling af et byrumsområde.

Der udpeges et bestemt område i byen, der allerede er under forandring eller som i fremtiden har potentiale til at være et aktivt område på tværs af generationer.

Idéer, meninger og prototyper videreformidles til politikkere og andre interessenter fra byens Kommune.

Design & Leg - Fra idé til prototype.

Fra idé til prototype

Vi sætter rammen og giver de unge et indblik i, hvordan andre unge i fællesskab har haft held med at påvirke beslutningstagere. Deltagerne får oplæg om idrættens udvikling og hvorfor det er vigtigt at inddrage dem i udvikling eller nytænkning af fremtidige aktivitetsområder. Derudover sætter vi rammen for en designproces og beskriver de elementer der skal være til stede fra første idé til udvikling, argumentation og præsentation af prototype på et aktivitetsområde.

 

Læs mere om Legeskibets kursus i Design & Leg

© 2015 - LEGESKIBET