Ofte stillede spørgsmål til Legeskibet


Legeskibets legedage

Er for op til 6 skoleklasser pr dag?
Korrekt, vi arbejder som udgangspunkt med undervisning i tre tidsrum, svarende til en dobbeltlektion. 

1: 09-10.30
2: 11-12.30
3: 13-14.30 

Klasserne er velkomne til at blive hængende og evt. spise madpakker el.lign. på området, men aktiviteterne med instruktør ligger i de omtalte tidsrum.

Hvor mange elever ad gangen?
Der er plads til to klasser ad gangen eller op til 60 elever. Det fungerer bedst med to klasser fra samme årgang – dog ikke nødvendigvis samme skole – så de kan lege sammen som een gruppe, men det er ikke et krav.

Hvordan organiseres forløbene?
Skoleforløbet arrangeres af byen/kommunen i samarbejde med skolerne, men det er meget forskelligt hvordan tilbuddet kommunikeres. Nogle kommuner gør det til et regulært kulturtilbud, som skolerne efterfølgende forholder sig til, andre går direkte til de relevante skoleledere. Vi sender under alle omstændigheder et skema med de aktuelle dage og tidsrum, som udfyldes af jer, så vi kan se, hvilke klasser der kommer i hvilke tidsrum, og hvem der er kontaktperson.


Legematros aspirantkursus

30 udvalgte mellemskole elever?
Korrekt (helst 6. og 7. kl.) – op til 32 udvalgte elever faktisk. Legematros aspirant kurset er en hel dag på Legeskibet for udvalgte mellemskoleelever fra værtsbyen. Dagen varer fra 09 til 14.30 inklusiv en hel masse leg, børnevisionssejlads og en workshop om børneborgerinddragelse.

Hvordan skal de vælges?
Det er forskelligt, hvordan byerne vælger deltagerne. Nogle byer tager udgangspunkt i allerede eksisterende børnenetværk så som fælles elevråd på tværs af byens skoler, andre lader det være op til skolerne selv at afgøre, hvilke elever (fra 6. 7. kl.) som skal med. Udgangspunktet er proaktive unge mennesker med idéer og initiativ.

Hvad er formål og output?
Formålet med legematros aspirant-kurset er komme i dybden med en gruppe udvalgte elever. Vi arbejder på kurset med de samme temaer som i det almindelige skoletilbud, men med langt større intensitet og varighed. Det handler altså om leg og bevægelsesglæde med fokus på at give eleverne de nødvendige redskaber til at kunne sætte gang i aktiviteter både på deres skoler, foreninger og de byrum, de bevæger sig i. Aspiranterne lærer nye lege, men de lærer også at formidle legene videre til andre, og de kommer til at arbejde med at overkomme forhindringer i forhold til at tage initiativ til leg og fællesskab. Derudover kommer aspiranterne på børnevisionssejlads, som tager udgangspunkt i udvikling af deres egen by, og de stifter bekendtskab med gode eksempler på byrum i Danmark som er initieret af børn.

Skal de også udvikle en form for vision? For, hvordan de vil bruge leg fremadrettet eller?
Børnenes visionsarbejde koncentrerer sig som udgangspunkt om byens (blå) rum, og om hvilke installationer, indretninger, muligheder der skal til for at styrke fællesskabsdannelse og sjov fysisk aktivitet i netop deres by. Børnenes visioner præsenteres typisk efterfølgende på visionssejladsen for byens beslutningstagere.


Visionssejladsen

Hvem har i andre kommuner haft glæde af at deltage på denne?
Temaet for visionssejladserne besluttes i fællesskab af Legeskibet og værtsbyens kontaktpersoner, og der udarbejdes en invitationsliste i den sammenhæng. Typisk deltager beslutningstagere i form af borgmester/viceborgmester, udvalgsmedlemmer og afdelingsledere fra kommunen sammen med andre interessenter som foreningsledere, institutionsledere, museumsfolk, relevante virksomheder samt særligt engagerede borgere.

Bør jeg invitere borgmesteren
Det er som regel helt oplagt at invitere borgmesteren og også gerne lokal presse. 

Er der et konkret tidsrum?
Tidsrummet beslutter vi i fællesskab, men ofte passer det bedst fra kl. 1600 til 1830, med mulighed for efterfølgende fortsat snak/workshop på båden. Legeskibet serverer kaffe og kage undervejs, men som udgangspunkt ikke aftensmad.

Skattekisten
Legeskibets skattekiste består i et fuldt finansieret todageskursus med udgangspunkt i SDUs 4 årtiers Gerlev-baserede legeforskning. Der er tale om tre forskellige forløb tilrettelagt for tre forskellige målgrupper, og det er op til værtsbyen at beslutte, hvilken målgruppe som trænger mest.

Skattekisteforløbet er grundigt beskrevet i en separat folder, som kan downloades her: http://legeskibet.dk/aktiviteter/


Praktisk på kaj

Forsyning af strøm til skib – hvor mange AMP?
2x16amp er optimalt – vi kan til nød klare os med 1×16. Vi har også 32amp stik ombord

Har kommunen opgaver i forbindelse med landinstallation?
Vi medbringer selv alt udstyr til landinstallationen. Der er kun brug for en lille kran (eller lokal vognmand) til placering af vores containere.

Har I en vagt på om natten?
Vi har min. 7 personer på skibet døgnet rundt, men de sover helst om natten. Vi låser vores eget materiel inde bag alm. festivalhegn, og har aldrig oplevet problemer.


Budget

Alle Legeskibets aktiviteter er finansieret af Lauritzen Fonden og som sådan gratis for både by og brugere, dog afholder værtsbyen udgifter til evt. leje af kajplads, strøm og vand samt lokal håndtering af Legeskibets to 20-fods containere (lokal vognmand i ca. 2x 1 time). Derudover investerer byen almindeligvis i diverse markedsføring af Legeskibet som begivenhed.

Forsigtigt samlet budget i forbindelse med Legeskibets besøg:

Kajleje: ?

Strøm og vand: Ca. 1.500,-

Lokal vognmand: Ca. 3.200,-


Legeskibet tilbyder altid

  • Maritimt inspirerede fælleslege og fællesdans iscenesat af Legematroserne 

  • Sjov og udfordrende klatre- og aktivitetsrute rundt på hele installationen 

  • Undervisning og demonstration af parkour på Legeskibets store parkourstativ
  • Sømands-CrossFit-udstyr til træning på alle niveauer 

  • Bevægelseslege på blødt underlag for de mindste 

  • Kaste- og kamplege for de lidt større
  • Mindst ti forskellige gamle og nye bordspil
© 2019 - LEGESKIBET