Visionssejlads


Legeskibets langsigtede arbejde omkring forandring af Danmarks blå byrum tager afsæt i visionssejladser og maritim play-building – team-building aktiviteter fra Gerlev Legepark kombineret med det bedste fra Danmarks maritime kulturhistorie. Visionssejladserne skal skabe en positiv ramme for udviklingsprocesser i forhold til en fælles fremtid, vision og strategi for havnebyerne.

En visionssejlads inkluderer typisk:

  • Sejlads for fulde sejl
  • Introduktion til Legeskibets vision og mission
  • Fælles fokus og emne for sejladsen – for eksempel havnebyens strategi
  • Mulighed for oplæg ved en af deltagerne
  • Mulighed for efterfølgende workshop 


Besætningen – deltagere fra byen

Deltagerne på disse sejlture med Legeskibet leger med metaforen om i fællesskab at sætte et skib i søen og udstikke en kurs, idet de rent faktisk sejler skibet og introduceres til det maritime univers. Undervejs dyrkes søfartsnationens dyder – eventyret, ekspeditionerne og det visionære udsyn.

Besætningen sammensættes på tværs af byens

  • Foreninger
  • Virksomheder
  • Institutioner
  • Forvaltninger
  • Almindelige engagerede borger

Fælles for besætningen er at de er engagerede interessenter der, i fællesskab, ønsker at skabe visioner for de blå byrum. Visioner og idéer til de blå byrum, som med tiden udvikles til konkrete udviklingsprojekter – støttet og styrket af Legeskibets opfølgende indsats i vinterhalvåret.


© 2019 - LEGESKIBET