shadow-m-bg
Legeskibets åbning maj 2015

Legeskibet // sluttede en ring og rundede årets togt af med en uge på Islands Brygge i København


Hele Danmarks Legeskib sluttede første sommertogt, hvor det startede – på Islands Brygge i København

Legeskibet har været på 5 måneders togt Danmark rundt siden projektets åbning på Islands Brygge den 7. maj. Nu er ringen sluttet, idet skibet vendte tilbage til Islands Brygge fra den 25. til den 30. september og markerede togtets afslutning – blandt andet med en visionssejlads om Københavns Havn.

 

Efter afslutningen i København har Legeskibet, i løbet af sit første sommertogt, besøgt ikke mindre end 24 danske havnebyer.

14 visionssejladser er gennemført for inspiration og strategisk samarbejde med lokale politikere, interessenter og engangerede borgere. I alt 490 deltagere.

4.321 skoleelever på alle klassetrin har modtaget mindst 1,5 times intens legeundervisning

324 lærere og pædagoger er blevet inspireret til at bruge leg aktivt i deres undervisning – både som bevægelsesaktivitet, men i lige så høj grad for at stimulere fællesskab, trivsel og kreativitet.

27.928 børn, unge, forældre og bedsteforældre har derudover besøgt Legeskibet og deltaget i LEG PÅ KAJ – gennemsnitligt i mere end en time.

33.063 bliver således det (foreløbigt *) endelige besøgstal i 2015.

Næste års togt planlægges i løbet af oktober
Togtet, der vil finde sted hen over sommeren 2016, er allerede ved at blive planlagt. Interesserede kommuner og havnebyer bør derfor henvende sig allerede nu til projektleder Rasmus E. Casper på rasmus@gerlev.dk eller tlf. 21 63 20 48.

Legeskibet er på udkig efter kommunale partnere med en høj grad engagement i forhold til at få mest ud af skibets tilbud. Det handler først og fremmest om at kigge på muligheder for samarbejde med skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner, som både tilbydes legeundervisning for elever og kortere kursusforløb for undervisere.

Visionssejladser om byudvikling
Legeskibets tilbud om visionssejladser og “maritim play-building” udgør en attraktiv mulighed for at samle interessenter på tværs af byen i forhold til aktuelle udfordringer, udviklingsplaner og byudvikling på havnearealerne. Visionssejladserne skaber en særdeles positiv ramme omkring ofte forholdsvis komplekse processer, og de kan derfor bruges strategisk af havnebyerne.

Samtidig er det værdifuldt, at Legeskibet får indblik i den aktuelle udvikling landet rundt, idet Legeskibets rapport, som distribueres til alle værtskommuner, på den måde kvalificeres i forhold til at præsentere både dyrt købte erfaringer og helt friske best-practice scenarier for havnebyudvikling i Danmark.

Gratis for værtsbyerne
Legeskibets aktiviteter er finansieret af Lauritzen Fonden og som sådan gratis til rådighed for værtsbyerne. Det, der er brug for, er følgende:

  • Engagement i forhold til at få mest ud af aktiviteterne
  • En kajplads på min. 35 meter (min. 3 meter dyb) med adgang til strøm og vand
  • Plads på kaj i umiddelbar nærhed til skibet – ca. 50 x 20 meter og gerne større
  • Toiletfaciliteter til publikum
  • Hjælp til praktisk håndtering af vores containerinstallation (ca. 3 timers kran/kranbil) i forbindelse med opstilling og nedpakning

Legeskibet forsøger i videst muligt omfang at imødekomme specifikke ønsker i forhold til timing af Legeskibets besøg f.eks. i forbindelse med havne- eller kulturfestivaler, men der er selvsagt tale om et kæmpe puslespil, som skal gå op i en højere enhed.

Legeskibet gennemfører 4 store sommertogter fra 2015 til 2018. Målet er, at Legeskibet skal inspirere til en forandring af Danmarks blå byrum, som rummer et vigtigt, uudnyttet bevægelseskulturelt potentiale. Det er på én gang et kulturskib, et skib for fysisk aktivitet i bred forstand og et skib for leg, fællesskab og dannelse.

Legeskibet Lilla Dan i Københavns Havn september 2015
Leg På Kaj på Islands Brygge september 2015

Åbning Islands Brygge maj 2015

Legeskibet er ladet med oplevelser og bevægelsesglæde. Det er på én gang et kulturskib, et skib for fysisk aktivitet i bred forstand og et skib for leg, fællesskab og dannelse.

Over de kommende fem år vil Legeskibet sejle rundt til de danske havnebyer for at revitalisere legen i de blå byrum. Den 7. maj 2015 var der stor åbningsevent på Islands Brygge i København – i efterårsferien er Legeskibet hjemme i Slagelse :-)

Følg med her på siden og tilmeld dig nyhedsbrevet. Så er du sikker på at få seneste nyt om Legeskibets togter rundt i Danmark.

Legeskibet er på
Facebook


fb-like

Nyheder fra Legeskibet


Nytårshilsen fra Legeskibet
Nytårshilsen fra Legeskibet
5. januar 2016

2016 er skudt godt i gang, og vi kigger fulde af taknemmelighed tilbage...

Tilmeld dig Legeskibets nyhedsbrev. Så får du automatisk seneste nyt om skibets færd rundt i landet, de mange spændende aktiviteter og den forskel, som Legeskibet er med til at gøre i Danmarks blå byrum.

shadow-bg-hvid

Partnere


”Legeskibet er et fantastisk projekt! Leg er en ofte overset faktor i vores kultur. Gerlev Legepark bygger på en veldokumenteret idé om, at fysisk aktiv leg og bevægelse er helt afgørende elementer i relation til udvikling af sundhed, motorik, integration, sammenhængskraft og ved sociale udfordringer. Vi har udviklet Legeskibet for, at endnu flere danskere kan opleve glæden ved leg, og tanken er, at aktiviteterne ændrer sig fra havn til havn alt efter byernes behov og ønsker. Legeskibet skal forankres lokalt og skabe langtidseffekt, og derfor er det et væsentligt element i projektet, at der samarbejdes tæt med lokale aktører og organisationer.”


Finn Berggren, forstander


gerlev

”For Lauritzen Fonden faldt det helt naturligt at blive samarbejdspartner på Legeskibet. I Gerlev Idrætshøjskoles tilgang til leg, bevægelse og motion ligger et potentiale, vi mener kan være medvirkende til at afhjælpe nogle af de udfordringer i samfundet, vi som fond arbejder for at finde løsninger på: Legen som katalysator for sundhed, velvære, dannelse og kultur. Derudover udnytter vi et historisk og kulturelt frirum i byen, der ikke har været fokus på længe, nemlig havneområderne. Så for os går det hånd i hånd. Et kulturelt projekt med socialt og maritimt fokus, kunne ikke lægge sig tættere op af Lauritzen Fondens målsætning.”


Jens Ditlev Lauritzen, formand


Lauritzen

Øvrige projektpartnere


GerlevLegepark
forenede-sejlskibe
Havekommunikation
dfds
syddanskuniversitet

Footer-boelge-2000
© 2015 - LEGESKIBET